Spelprogram för 2019-2020

 

Adventsmusik Surte Fm                     2018-12-09

Adventsmusik Lerum Em                   2018-12-09

Övningsstart                                          ?

Orkesterträff med GWO                    2019-02-01  -  2019-02-02

Gudstjänstspelning Lerum                 2019-02-24                            kl 10:00

Gudstjänstspelning Surte                   2019-03-10                            kl 11:00

Vårkonsert Surte                               2019-04-06                            kl 17:00

Vårkonsert Lerum                            2019-04-07                            kl 18:00

Valborgsmässospelning i Surte      2019-04-30

Första Maj spelning                             2019-05-01

Surte Stenkyrka                                 2019-06-06

Höststart                                                2019-08-19

Gudstjänst spelning Surte                   2019-08-25        kl 11:00

Övningshelg på Stenungsögården    2019-09-14  -  2019-09-15

Gudstjänst spelning Lerum                 2019-09-22

Höstkonsert Surte                                 2019-10-19

Höstkonsert Lerum                               2019-10-20

Adventskonsert Surte                          2019-12-08                            kl 11:00

Adventskonsert Lerum                        2019-12-08                            kl 18:00

Orkestersamarbete med Hällekis blåsorkester   9-10 maj 2020   övernattning