Surte Missionskyrkas Musikkår

Startsidan    Länkar       Skivan        Historik      Julnatten     Kontakta oss

 

 

Blåsmusiken i Surte har gamla anor. En av de första bilderna (som är från senare delen av 1800-talet) på en musikkår
är tagen i Svinhusskogen, där glasbruksarbetarna är fotograferade tillsammans med musikanter. Ett annat tidigt bilddokument är också från den tiden. Det finn en notering att den bilden skulle vara tagen år 1894. Den visar att det troligen är missionskyrkans första orkester. Personerna på bilden liksom nothäftenas utseende tyder på detta (ett av häftena har identifierats som nedan nämnda bok för tenorbasun).

 

Det fanns alltså två musikkårer på Surte i slutet av 1800-talet, en på glasbruket och en i missionskyrkan. Orkestrarna spelade vid olika tillfällen i Surte. Ofta satt man på söndagseftermiddagar i skogen ovanför Granhäcken och samhällets folk satt med sina kaffekorgar och lyssnade. Spelningar vid fackföreningsmöten, förstamajdemonstration, valborgsmäss och gökotta hörde också till traditionerna.

 

Från missionskyrkans första musikkår finns en notbok bevarad, tenorbasun i Bb. Den innehåller 227 titlar och ”övfningar” för ventilbasun. Repertoaren består av andliga sångmelodier, fosterländska sånger och marscher. Noteras kan att nr. 194 i boken är Surte Missionsförsamlings marsch av C Hultberg. Flera av de andliga sångerna stämmer överens med missionskyrkans koralbok från 1894.

 

Glasbrukets musikkårs notböcker från 1918 finns bevarade på Glasbruksmuseet i Surte, men tyvärr finns inte Bb-kornettboken där. Den är i privat ägo så samlingen är inte komplett. Samlingen innehåller 321 musikstycken och repertoaren består av all sorts musik som t.ex. marscher, operapotpurrier och dåtidens dansmusik.

 

År 1933 återbildades missionskyrkans musikkår, efter en okänd tids uppehåll. Första spelningen var på gökottan den 25 maj 1934. Ett foto från 1930-talet visar att flöjt och klarinetter har gjort sitt intåg. Instrumenteringen är flöjt, tre klarinetter, Eb-kornett, Bb-kornett, althorn, två tenorbasuner, tuba och slagverk. Detta är den enda musikkår som än idag är verksam i Surte, men nu har instrumenteringen utökats ytterligare till symfonisk blåsorkester.

 

Den nuvarande musikkårens dirigent, Folke Taubner, har ett stort material bestående av både texter och bilder som beskriver musikhistorian i Surte. Den intresserade är välkommen att kontakta honom på folke.taubner@swipnet.se.