År 1990 samlade Thomas Gembäck en grupp blåsare och startade en musikgrupp i Lerums Missionskyrka.
Sedan långt före dess fanns en musikkår i Floda Missionskyrka, ledd av Folke Andersson.
1993 slog de båda musikgrupperna sig samman och bildade musikkåren ”Sambandet”.
Några blåsare från Gråbo anslöt sig och instrumenuppsättningen blev nu mer komplett och fungerade så att musikkåren kunde spela arr för symphonic band.

 

”Sambandet” spelade så vidare i många år,
men antalet deltagare minskade och möjligheten att spela intressanta arr minskade.
Samarbete med Vänersborgs Musikkår höll inspirationen uppe och ambitionen var stark i den lilla gruppen.

 

”Sambandet” kunde inte fortsätta som ett symphonic band.
Alternativa lösningar diskuterades, starta smågrupper, med risk för att bara ett fåtal fortsatte att spela och att gemenskapen skulle splittras,
eller slå oss ihop med Vänersborg?
Nej, det blir för lång resväg med en repetition i veckan.

 

Vi kontaktade Bilda och närliggande musikkårer som behövde förstärkning . . .

 

I Surte sa det klick.
Under ledning av Folke Taubner har Surte Missionskyrkas Musikkår samlat engagerade och duktiga blåsare
och ”Sambandet” välkomnades att integrera.
Det blev ett nytt samband Surte-Lerum-Floda-Gråbo och efter ett par års musicerande tillsammans
antogs namnet Lerum-Surte Symphonic Band med Folke Taubner som dirigent.  

Denna beskrivning har författats av Lars Eldénius